جستجو در سایت

تصویر فعلی تصویر دوران دانشجویی
Avatar
نام میترا
نام خانوادگی دمبند خامنه
نشانی محل کار استان ،شهرستان ، خیابان ، کوچه ، پلاک ، کد پستی
تلفن همراه 09121211094
پست الکترونیک (ایمیل) mitrakhameneh@gmail.com
شغل فعلی وکیل دادگستری
سال ورود به دانشکده 1351
سال فارغ التحصیلی 1354
نیمسال فارغ التحصیلی نیم سال دوم
رشته تحصیلی قضائی
بالا