جستجو در سایت

تصویر فعلی تصویر دوران دانشجویی
Avatar
نام بهشید
نام خانوادگی ارفع نیا
تاریخ تولد 1326/10/1
نشانی محل کار استان تهران،شهرستان تهران ، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی- ابتدای خیابان 11 ، کوچه ، پلاک پلاک 47 - طبقه دوم ، کد پستی
تلفن محل کار (با ذکر کد شهرستان) 02188100895
تلفن همراه 09121016973
پست الکترونیک (ایمیل) bearfania@yahoo.com
شغل فعلی وکیل دادگستری-استاد دانشگاه آزاد تهران مرکز-مدیرمسئول انتشارات مهتاب
مشاغل بعد از فارغ التحصیلی استاد دانشگاه ملی (شهید بهشتی)- معاون آموزشی مشاور حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی
سال ورود به دانشکده 1343
سال فارغ التحصیلی 1347
نیمسال فارغ التحصیلی نیم سال اول
رشته تحصیلی قضائی
زمینه های فعالیت و همکاری با کانون مقاله نویسی ، پاسخگویی به سوالات
بالا