جستجو در سایت

تصویر فعلی تصویر دوران دانشجویی
Avatar
نام ناهید
نام خانوادگی شید
نشانی محل کار استان تهران،شهرستان تهران ، خیابان شریعتی ، کوچه ، پلاک 874-4 ، کد پستی 1556914846
پست الکترونیک (ایمیل) n_shid@yahoo.com
شغل فعلی وکیل دادگستری- کارشناس رسمی دادگستری
سال ورود به دانشکده 1351
سال فارغ التحصیلی 1354
نیمسال فارغ التحصیلی نیم سال اول
رشته تحصیلی قضائی
زمینه های فعالیت و همکاری با کانون تدریس
بالا