جستجو در سایت

تصویر فعلی تصویر دوران دانشجویی
Avatar
نام حسن
نام خانوادگی اذانی
تلفن همراه 09124972761
پست الکترونیک (ایمیل) zuz@yahoo.com
شغل فعلی وکیل دادگستری
مشاغل بعد از فارغ التحصیلی قاضی دادسگتری
سال ورود به دانشکده 1337
سال فارغ التحصیلی 1341
نیمسال فارغ التحصیلی نیم سال دوم
رشته تحصیلی قضائی
بالا