جستجو در سایت

تصویر فعلی تصویر دوران دانشجویی
Avatar
نام علی اکبر
نام خانوادگی ساعی
نشانی محل کار استان ،شهرستان ، خیابان ، کوچه ، پلاک ، کد پستی
تلفن همراه 09121302195
تلفن منزل (همراه با کد شهر) 02122745292
پست الکترونیک (ایمیل) zvz@yahoo.com
شغل فعلی وکالت
مشاغل بعد از فارغ التحصیلی قاضی
سال ورود به دانشکده 1351
سال فارغ التحصیلی 1354
نیمسال فارغ التحصیلی نیم سال دوم
رشته تحصیلی قضائی
زمینه های فعالیت و همکاری با کانون پاسخگویی به سوالات
بالا