جستجو در سایت

تصویر فعلی تصویر دوران دانشجویی
Avatar
نام تقی (سید)
نام خانوادگی هاشمی
نشانی محل کار استان تهران،شهرستان تهران ، خیابان ، کوچه ، پلاک ، کد پستی
تلفن همراه 0912...
پست الکترونیک (ایمیل) zlz@yahoo.com
سال ورود به دانشکده 1349
سال فارغ التحصیلی 1353
نیمسال فارغ التحصیلی نیم سال اول
رشته تحصیلی قضائی
بالا