جستجو در سایت

تصویر فعلی تصویر دوران دانشجویی
Avatar
نام امیر
نام خانوادگی حسین آبادی
تاریخ تولد 1327/1/1
نشانی محل کار استان تهران،شهرستان تهران ، خیابان دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، کوچه ، پلاک ، کد پستی
تلفن همراه 09121304866
پست الکترونیک (ایمیل) ata@yahoo.com
آدرس خیابان ، کوچه ، پلاک ، کد پستی
شغل فعلی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و وکیل دادگستری
مشاغل بعد از فارغ التحصیلی قاضی دادگستری
سال ورود به دانشکده 1349
سال فارغ التحصیلی 1352
نیمسال فارغ التحصیلی نیم سال اول
رشته تحصیلی قضائی
زمینه های فعالیت و همکاری با کانون پاسخگویی به سوالات
بالا