جستجو در سایت

تصویر فعلی تصویر دوران دانشجویی
Avatar
نام امیرناصر
نام خانوادگی کاتوزیان
تاریخ تولد 1310/1/1
نشانی محل کار استان تهران،شهرستان تهران ، خیابان دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، کوچه ، پلاک ، کد پستی
تلفن همراه 011111111111
پست الکترونیک (ایمیل) laa@yahoo.com
آدرس خیابان سهروردی شمالی- شهید محبی ، کوچه ، پلاک 9 ، کد پستی
شغل فعلی بازنشسته
مشاغل بعد از فارغ التحصیلی قاضی دادگستری
سال ورود به دانشکده 1329
نیمسال فارغ التحصیلی نیم سال دوم
رشته تحصیلی قضائی
بالا