جستجو در سایت

تصویر فعلی تصویر دوران دانشجویی
Avatar
نام مصطفی
نام خانوادگی انوری زاده
نشانی محل کار استان اصفهان،شهرستان اصفهان ، خیابان پل فلزی- ابتدای بوستان ملت- ساختمان 11- ، کوچه ، پلاک ، کد پستی
تلفن محل کار (با ذکر کد شهرستان) 0316276050
تلفن همراه 09133149676
پست الکترونیک (ایمیل) zzb@yahoo.com
شغل فعلی وکیل دادگستری
مشاغل بعد از فارغ التحصیلی قاضی دادگستری
سال ورود به دانشکده 1351
سال فارغ التحصیلی 1354
نیمسال فارغ التحصیلی نیم سال دوم
رشته تحصیلی قضائی
بالا