جستجو در سایت

تصویر فعلی تصویر دوران دانشجویی
Avatar
نام محمدعلی
نام خانوادگی افرند
نشانی محل کار استان تهران،شهرستان تهران ، خیابان میرزای شیرازی جنوبی ، کوچه ، پلاک 57 ، کد پستی 15853116
تلفن محل کار (با ذکر کد شهرستان) 02188308275
تلفن همراه 09127179742
پست الکترونیک (ایمیل) zzl@yahoo.com
شغل فعلی وکالت دادگستری
سال ورود به دانشکده 1345
سال فارغ التحصیلی 1349
نیمسال فارغ التحصیلی نیم سال دوم
رشته تحصیلی قضائی
بالا