جستجو در سایت

تصویر فعلی تصویر دوران دانشجویی
Avatar
نام محبوبه
نام خانوادگی عصاره
تاریخ تولد 1332/6/1
نشانی محل کار استان تهران،شهرستان تهران ، خیابان گاندی- بین خیابان 12 و 14 ، کوچه ، پلاک پلاک 76 ، کد پستی
تلفن محل کار (با ذکر کد شهرستان) 02188775044-6
تلفن همراه 09121090141
پست الکترونیک (ایمیل) axa@yahoo.com
شغل فعلی وکیل دادگستری
سال ورود به دانشکده 1350
سال فارغ التحصیلی 1354
نیمسال فارغ التحصیلی نیم سال اول
رشته تحصیلی قضائی
بالا