جستجو در سایت

تصویر فعلی تصویر دوران دانشجویی
Avatar
نام پرویز
نام خانوادگی کیهانی
نشانی محل کار استان تهران،شهرستان تهران ، خیابان شریعتی ، کوچه ، پلاک 6 ، کد پستی
تلفن محل کار (با ذکر کد شهرستان) 02122008917
تلفن همراه 09121016444
تلفن منزل (همراه با کد شهر) 02122613061
پست الکترونیک (ایمیل) parvizkeyhani@gmail.com
شغل فعلی وکیل دادگستری
مشاغل بعد از فارغ التحصیلی دادیار دادسرا
سال ورود به دانشکده 1350
سال فارغ التحصیلی 1354
نیمسال فارغ التحصیلی نیم سال دوم
رشته تحصیلی قضائی
بالا