جستجو در سایت

تصویر فعلی تصویر دوران دانشجویی
Avatar
نام احمد
نام خانوادگی حسن زاده
نشانی محل کار استان مازندران،شهرستان ساری ، خیابان فرهنگ ، کوچه ، پلاک طبقه3 ، کد پستی 4818673573
تلفن محل کار (با ذکر کد شهرستان) 01132311948
تلفن همراه 09111514161
پست الکترونیک (ایمیل) ahmadhasanzadeh36@gmail.com
شغل فعلی وکیل دادگستری
سال ورود به دانشکده 1350
سال فارغ التحصیلی 1353
نیمسال فارغ التحصیلی نیم سال اول
رشته تحصیلی قضائی
بالا