جستجو در سایت

تصویر فعلی تصویر دوران دانشجویی
Avatar
نام عیسی
نام خانوادگی امینی
پست الکترونیک (ایمیل) eisa.amini@yahoo.com
شغل فعلی وکیل پایه یک دادگستری- عضو هیأت علمی
مشاغل بعد از فارغ التحصیلی وکیل پایه یک دادگستری- عضو هیأت علمی
سال ورود به دانشکده 1370
سال فارغ التحصیلی 1374
نیمسال فارغ التحصیلی نیم سال دوم
رشته تحصیلی قضائی
زمینه های فعالیت و همکاری با کانون تدریس ، مقاله نویسی
بالا