جستجو در سایت

تصویر فعلی تصویر دوران دانشجویی
Avatar
نام احمد سید
نام خانوادگی کاظمی موسوی
تاریخ تولد 1318/6/9
نشانی محل کار استان تهران،شهرستان تهران ، خیابان سردار جنگل ، کوچه طباطبائی- اقاقیا ، پلاک پلاک 11-9 واحد 11 ، کد پستی
تلفن همراه 09108173797
تلفن منزل (همراه با کد شهر) 02144893821
پست الکترونیک (ایمیل) aab@yahoo.com
آدرس خیابان ، کوچه ، پلاک ، کد پستی
شغل فعلی استاد بازنشسته
مشاغل بعد از فارغ التحصیلی قاضی- دیپلمات - تدریس در دانشگاه های آمریکا
سال ورود به دانشکده 1337
سال فارغ التحصیلی 1341
نیمسال فارغ التحصیلی نیم سال دوم
رشته تحصیلی قضائی
زمینه های فعالیت و همکاری با کانون تدریس ، مقاله نویسی
بالا