جستجو در سایت

تصویر فعلی تصویر دوران دانشجویی
Avatar
نام حمید
نام خانوادگی فروحی
نشانی محل کار استان ،شهرستان ، خیابان ، کوچه ، پلاک ، کد پستی
تلفن همراه 09124363349
پست الکترونیک (ایمیل) a_forouhi@yahoo.com
شغل فعلی وکالت دادگستری
مشاغل بعد از فارغ التحصیلی وکالت دادگستری
سال ورود به دانشکده 1351
سال فارغ التحصیلی 1355
نیمسال فارغ التحصیلی نیم سال دوم
رشته تحصیلی قضائی
بالا