جستجو در سایت

تصویر فعلی تصویر دوران دانشجویی
Avatar
نام یوسف
نام خانوادگی مولایی
نشانی محل کار استان تهران،شهرستان تهران ، خیابان دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، کوچه ، پلاک ، کد پستی
تلفن محل کار (با ذکر کد شهرستان) 02166498576
تلفن همراه 09121013630
پست الکترونیک (ایمیل) ymlaei@ut.ac.ir
سال ورود به دانشکده 1353
سال فارغ التحصیلی 1356
نیمسال فارغ التحصیلی نیم سال اول
رشته تحصیلی قضائی
زمینه های فعالیت و همکاری با کانون مقاله نویسی
بالا