جستجو در سایت

تصویر فعلی تصویر دوران دانشجویی
Avatar
نام حمید
نام خانوادگی جلیل زاده خوئی
تاریخ تولد 1318/1/1
نشانی محل کار استان تهران،شهرستان تهران ، خیابان ایرانشهر شمالی- خیابان آذشهر ، کوچه ، پلاک شماره 14- طبقه 5 ، کد پستی
تلفن محل کار (با ذکر کد شهرستان) 02188838571
تلفن همراه 09121086296
پست الکترونیک (ایمیل) ama@yahoo.com
سال ورود به دانشکده 1337
سال فارغ التحصیلی 1341
رشته تحصیلی قضائی
بالا