جستجو در سایت

تصویر فعلی تصویر دوران دانشجویی
Avatar
نام احمد
نام خانوادگی صمدی
تاریخ تولد 1331/10/2
نشانی محل کار استان استان مرکزی،شهرستان اراک ، خیابان اراک- خیابان پانزده خرداد- خیابان دادگستری ، کوچه ، پلاک 3467 ، کد پستی
تلفن همراه 09183678943
پست الکترونیک (ایمیل) oaa@yahoo.com
شغل فعلی وکیل دادگستری
مشاغل بعد از فارغ التحصیلی قاضی دادگستری
سال ورود به دانشکده 1350
سال فارغ التحصیلی 1354
نیمسال فارغ التحصیلی نیم سال اول
رشته تحصیلی قضائی
بالا