جستجو در سایت

تصویر فعلی تصویر دوران دانشجویی
Avatar
نام حسن رضا
نام خانوادگی حیدری نوید
نشانی محل کار استان همدان،شهرستان همدان ، خیابان بوعلی- روبروی بانک مسکن- شعبه مرکزی ساختمان کورش- ساختمان کوروش ، کوچه ، پلاک ، کد پستی
تلفن محل کار (با ذکر کد شهرستان) 08138272372
پست الکترونیک (ایمیل) hasanrezaheiderinavid@yahoo.com
شغل فعلی وکالت دادگستری
مشاغل بعد از فارغ التحصیلی قاضی دادگستری
سال ورود به دانشکده 1349
سال فارغ التحصیلی 1353
نیمسال فارغ التحصیلی نیم سال دوم
رشته تحصیلی قضائی
بالا