جستجو در سایت

تصویر فعلی تصویر دوران دانشجویی
Avatar
نام مهرانه
نام خانوادگی معلم
نشانی محل کار استان تهران،شهرستان تهران ، خیابان سهروردی جنوبی- حسام زاده حجازی شرقی ، کوچه ، پلاک 9 ، کد پستی 15657
تلفن محل کار (با ذکر کد شهرستان) 02177536301
پست الکترونیک (ایمیل) MEHRANEH-MOALLEM@YAHOO.COM
شغل فعلی وکیل پایه یک دادگستری
سال ورود به دانشکده 1346
سال فارغ التحصیلی 1350
نیمسال فارغ التحصیلی نیم سال اول
رشته تحصیلی قضائی
بالا