جستجو در سایت

تصویر فعلی تصویر دوران دانشجویی
Avatar
نام ابراهیم
نام خانوادگی خدایار
نشانی محل کار استان تهران،شهرستان تهران ، خیابان یوسف آباد- خیابان هفتم ، کوچه ، پلاک 29- 3- 9 ، کد پستی 1433643931
تلفن محل کار (با ذکر کد شهرستان) 02188710224
تلفن همراه 09121578091
پست الکترونیک (ایمیل) e.khodayarlaw@gmail.com
شغل فعلی وکیل دادگستری
مشاغل بعد از فارغ التحصیلی معاون مدیر کل مشاور معاون وزیر کار کارشناس و رئیس هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی
سال ورود به دانشکده 1351
سال فارغ التحصیلی 1354
نیمسال فارغ التحصیلی نیم سال دوم
رشته تحصیلی قضائی
بالا