جستجو در سایت

تصویر فعلی تصویر دوران دانشجویی
Avatar
نام لسان الحق
نام خانوادگی طباطبایی
تاریخ تولد 1330/8/14
نشانی محل کار استان تهران،شهرستان تهران ، خیابان کریم خان زند- سنایی ، کوچه 13 ، پلاک 4 ، کد پستی
تلفن محل کار (با ذکر کد شهرستان) 021-88302100
تلفن همراه 09352396845
تلفن منزل (همراه با کد شهر) 021-22702754
پست الکترونیک (ایمیل) aay@yahoo.com
شغل فعلی وکیل دادگستری
سال ورود به دانشکده 1349
سال فارغ التحصیلی 1353
نیمسال فارغ التحصیلی نیم سال دوم
رشته تحصیلی سیاسی
بالا