جستجو در سایت

تصویر فعلی تصویر دوران دانشجویی
Avatar
نام علی
نام خانوادگی پناهی
نشانی محل کار استان ،شهرستان ، خیابان ، کوچه ، پلاک ، کد پستی
تلفن محل کار (با ذکر کد شهرستان) 02188011905
تلفن همراه 09121087383
پست الکترونیک (ایمیل) zzf@yahoo.com
شغل فعلی وکالت دادگستری
سال ورود به دانشکده 1349
سال فارغ التحصیلی 1353
نیمسال فارغ التحصیلی نیم سال دوم
رشته تحصیلی قضائی
بالا