جستجو در سایت

تصویر فعلی تصویر دوران دانشجویی
Avatar
نام محمد
نام خانوادگی فرض پور ماچیانی
تاریخ تولد 1330/1/1
نشانی محل کار استان تهران،شهرستان تهران ، خیابان رودسر- پشت وزارتخانه نفت- دانشگاه علوم اقتصادی ، کوچه ، پلاک ، کد پستی
تلفن محل کار (با ذکر کد شهرستان) 02188945111
تلفن همراه 09121216702
تلفن منزل (همراه با کد شهر) 02188893199
پست الکترونیک (ایمیل) aza@yahoo.com
شغل فعلی وکیل دادگستری- عضو هیأت علمی
مشاغل بعد از فارغ التحصیلی قاضی دادگستری
سال ورود به دانشکده 1349
سال فارغ التحصیلی 1352
نیمسال فارغ التحصیلی نیم سال دوم
رشته تحصیلی قضائی
بالا