جستجو در سایت

تصویر فعلی تصویر دوران دانشجویی
Avatar
نام شهلا
نام خانوادگی زندیه
تاریخ تولد 1333/5/3
نشانی محل کار استان تهران،شهرستان تهران ، خیابان ولی عصر زرتشت غربی ، کوچه یزدان ، پلاک پلاک 13 واحد 7 طبقه سوم ، کد پستی
تلفن محل کار (با ذکر کد شهرستان) 02188921300-1
تلفن همراه 09121546334
تلفن منزل (همراه با کد شهر) 02122497115
پست الکترونیک (ایمیل) shahla=zandiflt@yahoo.com
شغل فعلی وکیل دادگستری
سال ورود به دانشکده 1353
سال فارغ التحصیلی 1358
نیمسال فارغ التحصیلی نیم سال اول
رشته تحصیلی قضائی
بالا