جستجو در سایت

اعضای هیئت مدیره

پرویز کیهانی

پرویز کیهانی

مدیر عامل

مسعود غنی

مسعود غنی

قائم مقام مدیرعامل

رضا جعفری

رضا جعفری

خزانه دار

محمود رحمانی اصفهانی

محمود رحمانی اصفهانی

عضو هیئت مدیره

فخری السادات علیزاده فرد

فخری السادات علیزاده فرد

عضو هیئت مدیره

 

 

بالا