جستجو در سایت

سالهای متمادی برخی از دوستانی که به عشق دیدار یاران دبستانی خود گردهمایی فارغ التحصیلان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را تدارک می دیدند این مهم را به تنهائی به انجام می‌رساندند و بدین ترتیب ساعاتی چند را برخی استادان دانشکده و شاگردانشان گرد می‌آمدند و ضمن یادآوری خاطرات گذشته دیداری صمیمی برگزار می‌شد.


در یکی از این گردهمائی ها که در سال 1376 در کلاس 315 دانشکده حقوق برگزار شد، مرحوم استاد دکتر امیرناصر کاتوزیان تبدیل این حرکت را به ایجاد تشکلی شایسته پیشنهاد فرمود . این پیشنهاد که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت، موجب گردید که تعداد اندکی از حاضرین آمادگی خود را برای ایجاد این تشکل اعلام دارند و چون نیاز به استعدادهای بیشتری بود، در همان نشست با اصرار بزرگان جمع، تا رسیدن این تعداد به 21 نفر تنی چند از اعضای فعلی هیئت امنا علیرغم میل خود و صرفاً به منظور اجابت دستور آن عزیزان به این جمع پیوستند.

در اولین جلسه، 5 نفر بعنوان هیئت مؤسس انتخاب و مأموریت یافتند تا اساسنامه کانون را تهیه و پیشنهاد کنند. پس از آن طی جلسات متعدد و بسیار فشرده که با حضور تقریباً تمامی اعضاء هیئت امنا تشکیل می شد، پس از شنیدن پیشنهادات هر یک از حاضرین درباره هر ماده از مواد اساسنامه و رأی گیری درباره آن، نقطه نظرات، جمع بندی و پس از تصویب اساسنامه، برای ثبت کانون به ثبت شرکتها مراجعه شد ولی متأسفانه ناچار به اعمال تغییراتی در برخی از مواد اساسنامه از جمله اهداف آن شدیم. آنگاه با مراجعه به وزارت علوم پاسخ استعلام اداره ثبت شرکتها دریافت و در تاریخ 1387/5/29 کانون تحت شماره 22978 به ثبت رسید.

اینک اساسنامه در سایت کانون در معرض دید همگان قرار دارد، اما آنچه بعنوان اساسنامه کانون به ثبت رسیده با آنچه در بدو امر به تصویب هیئت امنا رسید متفاوت است؛ زیرا برخی موارد پیش بینی شده در اساسنامه مانع از ثبت کانون می شد لذا به منظور امکان ثبت کانون و به دستور مقامات اداره ثبت شرکتها و البته پس از تصویب این تغییرات توسط هیئت امنا، اساسنامه در شکل و محتوای حاضر به ثبت رسید.

مثلاً از بکارگیری عناوین رئیس و مدیرعامل و ... که نوعی سمت و پست محسوب می‌شود، در اساسنامه قبلی پرهیز شده بود. همچنین برخی از اهداف کانون حذف شد تا نیازی به اخذ مجوز از نهادها یا مراکزی که کار ثبت را با مشکل مواجه می ساخت نباشد.

کانون حسب مفاد اساسنامه دارای یک نهاد تصمیم گیرنده است به نام هیئت امنا متشکل از 21 نفر که وظیفه سیاستگزاری را بر عهده دارد و تقریباً نقش قوه مقننه در اداره یک کشور را ایفا می کند . اجرای مصوبات این هیئت هم بر عهده هیئت مدیره است که مشتمل بر پنج نفر(مدیرعامل- قائم مقام مدیرعامل- خزانه دار و دو عضو هیئت مدیره) می باشد.

کانون از کلیه کسانی که آمادگی عضویت در هیئت امنا و هیئت مدیره را دارند دعوت می‌کند تا به یاری ما برای اداره هر چه بهتر کانون بیایند.

بالا