جستجو در سایت

برای خود، نام کاربری و کلمه عبور بسازید و به خاطر بسپارید و پس از تکمیل فرم، انتهای صفحه روی کادر آبی رنگ "ثبت نام" کلیک کنید.

فرم عضویت
(انتخابی)

توجه :  مواردی را که شما مایلید منتشر نشود محرمانه می ماند. لطفا با انتخاب "آری" مواردی را که اجازه انتشار میدهید انتخاب کنید.

(انتخابی)
1.

ضمن التزام به رعایت مفاد اساسنامه کانون فارغ التحصیلان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و تصمیمات هیئت امنا و هیئت مدیره تقاضای پذیرش عضویت در این کانون را دارم.

2.

هرگونه تغییرات در مطالب  فوق را به دفتر کانون اعلام فرمایید.

3.

پس از دریافت فتوکپی های دانشنامه و کارت ملی شما، عضویت تأیید و در سایت منتشر میشود.

(انتخابی)
(انتخابی)
Avatar
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
نشانی محل کار
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
نشانی منزل
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
اطلاعات شغلی
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
اطلاعات فارغ التحصیلی
(انتخابی)
(انتخابی)
(انتخابی)
انصراف
بالا